Å bygge bro mellom nå-situasjon og ønsket situasjon hjelper til med å avdekke hvilke endringer som trengs for å få et godt liv.

Dette kan du oppnå

Bygge bro over avstanden mellom nå-situasjon og ønsket situasjon. Hjelp til å finne ut hvilke endringer som må til for å få et godt liv.

Skriv ut
søt-modellen-for-pasienten
søt-modellen for deg som tilrettelegger

Øvelsen er tredelt:

 1. Situasjonen nå
 2. Ønskesituasjon
 3. Tiltak

På noen områder vil det være en avstand mellom situasjonen nå og ønsket situasjon. I prosessen med å minske denne forskjellen, er det viktig å analysere hva dette dreier seg om og tenke gjennom hva som må til for at situasjonen oppleves tilfredsstillende.

Øvelsen kan kombineres med andre verktøy, for eksempel Pedagogisk sol. Pedagogisk sol kan benyttes i alle deler av SØT-modellen.

Slik gjennomføres øvelsen

Gi en kort beskrivelse av hva øvelsen går ut på, for eksempel:

Noen ganger opplever en å ikke være tilfreds med situasjonen sin og tenker kanskje at ting burde vært annerledes. Avstanden mellom nå- situasjon og ønsket situasjon kan oppleves stor og uklar, nesten som et gap. Gjennom litt strukturert tankearbeid kan en starte prosessen det er å bevege seg mot en mer ønsket situasjon. Det krever konkretisering av hva som er viktig for en selv og hva som eventuelt må gjøres for å komme dit.

Gi en kort instruksjon til hva de skal gjøre:

 1. Beskrive situasjonen slik den oppleves nå.
 2. Hva ønsker du/dere å skape eller oppnå?
 3. Hvordan skal ønskene bli virkelighet?

Dialog og refleksjon om oppgaven

Dette kan gjerne først gjøres i grupper på 3 stk (15-20 min):

– Hva har de skrevet ned?
– Hvor var det størst sprik mellom nå-situasjon og ønsket situasjon?
– Hva kan gjøres konkret?

Deretter leder du en dialog i plenum basert på gruppenes opplevelser og refleksjoner.

 


til pasienten

Øv deg i å realisere ønskede endringer

SØT-modellen med tekst

 1. Beskriv situasjonen din slik du opplever den nå.
  Skriv momenter på steinene
 2. Hva ønsker du å skape eller oppnå?
  Tenk igjennom hva som er viktig for deg.
  Nå kan du tillate deg å drømme.
  Er det noe du ønsker å endre på?
  Let etter alle dine muligheter.
 3. Hvordan skal ønskene dine bli virkelighet?
  Hva er mulig å realisere fra nå-situasjonen til ønsket situasjon?
  Hva kan jeg faktisk tenke meg å gjøre?Tiltakene dine skal være
 •  Konkrete
 • Gjennomførbare
 • En frivillig forpliktelse

I avstanden mellom situasjonen nå og ønskene finnes mulighetene. Det er ingen avgrunn, men en synliggjøring og konkretisering av muligheter.


Skriv ut
søt-modellen-for-pasienten
søt-modellen for deg som tilrettelegger