Klinisk kommunikasjon

Hva er klinisk kommunikasjon?

Modeller og kommunikasjonsferdigheter

Metoder

Her kan du laste ned ulike metoder til opplæring av pasienter og pårørende.

Se oversikt

Nettverk

Nettverk

I nettverkene deler vi erfaringer og utvikler oss som helsepedagoger.

    1. Nettverket for helsepersonell som arbeider med pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst
    2. Ledernettverket
    3. Nordisk nettverk
    4. Fagnettverk helsepedagogikk

 

.

E-post: rk.ppo@sshf.no
Postadresse: Pb. 416, 4604 Kristiansand
Besøksadresse: Kolonien, Sørlandet sykehus, Egsveien 100, 4615 Kristiansand
Org. nr: 983 975 240

Mer om oss

facebook

Personvern og cookies