Pasientopplæring

På denne nettsiden finner du metoder som kan brukes i arbeidet med å informere, undervise og veilede pasienter og pårørende.  Her kan du også lære mer om helsepedagogikk og klinisk kommunikasjon.

5 grunner til pasientopplæring

Ny podkast fra spesialisthelsetjenesten

lytt til podkast

Klinisk kommunikasjon

Hva er klinisk kommunikasjon?

Modeller og kommunikasjonsferdigheter

Metoder

Her kan du laste ned ulike metoder til opplæring av pasienter og pårørende.

Se oversikt

Nettverk

Nettverk

I nettverkene deler vi erfaringer og utvikler oss som helsepedagoger.

    1. Nettverket for helsepersonell som arbeider med pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst
    2. Ledernettverket
    3. Nordisk nettverk
    4. Fagnettverk helsepedagogikk

 

.

E-post: rk.ppo@sshf.no
Postadresse: Pb. 416, 4604 Kristiansand
Besøksadresse: Kolonien, Sørlandet sykehus, Egsveien 100, 4615 Kristiansand
Org. nr: 983 975 240

Mer om oss

facebook

Personvern og cookies