Prosjektarbeid pågår høsten 2020

En arbeidsgruppe med deltakere fra Oslo Universitetssykehus, Sørlandet sykehus og Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring har levert rapport fra et prosjekt om ansvar og oppgaver i pasient- og pårørendeopplæring. Bakgrunnen for arbeidet er innmeldt behov fra ledere og helsepersonell.

Prosjektgruppens gjennomgang av lovverk og styringsdokumenter viser at pasient- og pårørendeopplæring er lite omtalt. Arbeidet viser at det er behov for bedre forankring, tilpasning og fornyelse av pasient- og pårørendeopplæring til dagens praksis og til fremtidig pasientbehandling.

Prosjektgruppen anbefalte videre arbeid med å:

  1. styrke kunnskapsgrunnlaget for pasient- og pårørendeopplæring
  2. utvikle et felles begrepsapparat for pasient- og pårørendeopplæring tilpasset pasientens helsetjeneste
  3. tydeliggjøre nasjonale føringer for pasient- og pårørendeopplæring

Innholdet er presentert for Ledernettverket for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst. Det har bidratt til faglige og organisatoriske diskusjoner, og nettverket har gitt tilbakemeldinger på at innholdet representerer dagens situasjon og gir en anerkjennelse av utfordringer lederne står i.