Mestringsbegrepet i møte med pasienter og pårørende

Lege Maria Gjerpe holdt sitt første foredrag for helsearbeidere i 2010. Her luftet hun sitt eget begrep: tilfriskningskompetanse, noe hun selv har førstehånds kunnskap om etter å ha vært sengeliggende i et mørkt rom i de fleste av døgnets timer over flere år.

Hva betyr mestring for hvem?

Maria Gjerpe ønsket at tilhørerne skulle tenke gjennom om mestring kan bety noe helt annet for den som er frisk enn for den som er syk

  • Hvis jeg mestrer, betyr det at jeg slutter å lete etter årsaken til at jeg er syk?
  • Hvis jeg ikke klarer å mestre, feiler jeg da, blir jeg da på nytt overlatt til meg selv?

Den som har mistet alt og som har forsøkt alt, kan oppleve det å få tilbud om mestringskurs for å lære å mestre som vanskelig, sa Gjerpe.

Tilfriskningskompetanse er derimot et ord som hun har mer sans for selv om det er mye lenger en ordet mestring.

Kompetanse er noe man kan tilegne seg over tid. Ordet er lettere å forstå og forholde seg til, mener hun. Kompetanse opparbeider man hele livet og endemålet er å være på sitt beste . Endemålet kan også være tilfriskning.

Hva tilbyr vi i våre mestringskurs?

Mestring er å oppøve en viss kontroll over det som føles ukontrollerbart.

Helsepersonell i møte med ME-pasienter

Maria Gjerpe ble lege fordi hun ”ville godt for andre” og hadde et sterkt ønske ”om å forstå pasienten”. For henne er dette en viktig del av samhandlingen mellom pasient og behandler. Hun opplever at mange helsearbeidere har det som henne.

Men hva skjer når vi ikke vet, når vi ikke strekker til?, spør hun. Hvordan reagerer vi når vi blir avkledd som kunnskapsløse?

Vi har verken svar på ME-gåten eller er enige om behandlingsform. Oppfører vi oss slik at pasientene føler at de blir kastet ut i intet, slik at de blir forlatt nok en gang?

– Jeg har tro på åpenhet og ærlighet! Vær åpen om din usikkerhet, fortell at det ikke er konsensus om årsaker eller behandlingsform, si at det kan være oppvekst, virus, ”flink pike” eller selve livet som har gjort deg syk. Men fortell at vi ikke vet.

Ennå.

Maria Gjerpe mener at vi , når vi har laget ferdig LMS-kurs for ME-pasienter, kan fortelle pasienten at

«Tilbudet vi har til deg så langt er et mestringskurs, eller tilfriskningskurs. Det kan kanskje være med på å gjøre det bedre for deg akkurat nå, slik at du kan gjenfinne så mye kontroll som mulig.

Gjerpe spurte pasientene om mestringsbegrepet

Gjerpe initierte og ledet kampanjen MEandYou som samlet inn penger til ME-forskning

Maria Gjerpe er i dag ansatt i Direktoratet for e-helse