Fevikkonferanse 2020

Hovedbudskap fra foreleserne på Fevikkonferansen 2019:

 

– Spør meg hvordan det er å være syk, ikke bare behandle sykdommen, sa Jenny Schøien. Hun og Karen Therese S. Haugstvedt har jobbet sammen i flere år. De har forsket på hva som skjer når vi stiller disse spørsmålene.

 

– Min erfaring med å få til endring handler om noe annet enn å gi informasjon! forteller Andreas Lycke, som var hovedforedragsholder på Fevikkonferansen 2019.


Denne fine gjengen fra Froland kan stå som representanter for alle konferansedeltakerne.
– Foredragene er veldig inspirerende, vi har fått mange nye verktøy vi tar med oss hjem og vil prøve i praksis!