Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring (RK-PPO) leder og koordinerer nettverket.

fagnettverket

Hensikt

Fagnettverket skal bidra til

•             styrket kompetanse i helsepedagogikk i helseforetakene og private sykehus med samarbeidsavtale

•             økt samarbeid om kompetanse i helsepedagogikk mellom praksisfeltet og akademia

•             økt samarbeid om kompetanse i helsepedagogikk med kommuner

•             erfaringsdeling og samordning i og mellom helseforetakene i det arbeidet med helsepedagogikk

 

Deltakere

Personer som har et ansvar eller en særskilt funksjon i eget helseforetak som innebærer arbeid med kompetanse i helsepedagogikk.

 

Arbeidsformer

•             To fagdager per år

•             Nettforum

Kontaktperson: Håvard Dahl