Ønsker du som helsepersonell å forstå pasientene bedre, kan du lære mye ved å ta kurs som er laget for dem.

Når vi lager e-læringskurs for pasienter, er alt innholdet i kurset etterspurt av pasientene selv. Erfarne brukere har vært med gjennom hele prosessen med å utvikle kursene.
Pasienter som har testet kursene, har bedt om at vi må spre kursene til pårørende og fastleger.

Hvorfor e-læring for pasienter og pårørende?

  • et e-læringskurs sikrer kvalitet i opplæringen
  • bygger på kunnskapsbasert praksis
  • pasient kan ta kurset når han trenger det
  • pasient kan ta kurset i eget tempo
  • pårørende kan enkelt få tilgang til samme informasjon og opplæring som pasienten
  • legespesialister sier at konsultasjonen med pasienter som tar e-læringskurs blir endret, de kan fokusere på det viktigste for pasienten, fordi pasienten vet hva han ønsker å snakke om
  • kurset kan brukes som oppslagsverk, gjentas ved behov
e-læringskurs

Høyt stoffskifte – hypertyreose  Fra uro til mestring

Lavt stoffskifte – hypotyreose

Oppmerksomhetsøvelser

Samvalg  Ingen beslutninger om meg uten meg.

stoffskifte-quiz