Ta bedre beslutninger om helse

Lege og pasient i samtale

Lær om Samvalg!

Samvalg skjer der pasient og behandler sammen blir enige om hvilken undersøkelse eller behandling som skal velges.

Medisinsk problem  krever valg som ofte innebærer ulike alternativ, dette indikerer Samvalg!

5 min innføring i samvalg

Lær om samvalg i interaktivt e-læringskurs

 


Shared Decision-Making ,
e-learning about better decisions for better health


 

Relaterte nettsider:

Samvalg på Helse Sør-Øst sine nettsider

Samvalg på Helsenorge.no