Målet er mestring!

Pasientopplæring

Opplæring er viktig for pasienters og pårørendes helse og livskvalitet, og for sykehusene er dette en av hovedoppgavene. På denne nettsiden finner du ressurser som kan brukes i arbeidet med å informere, undervise og veilede pasienter og pårørende.

5 grunner til pasientopplæring

Fevikkonferansen

Årets tema: Sammen om mestring

Påmelding og program 2019

Metoder

Her kan du laste ned ulike metoder til opplæring av pasienter og pårørende.

Se oversikt

Nettverk

Nettverk

I nettverkene deler vi erfaringer og utvikler oss som helsepedagoger.

    1. Nettverket for helsepersonell som arbeider med pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst
    2. Ledernettverket
    3. Nordisk nettverk
    4. Fagnettverk helsepedagogikk

 

.

E-post: rk.ppo@sshf.no
Postadresse: Pb. 416, 4604 Kristiansand
Besøksadresse: Kolonien, Sørlandet sykehus, Egsveien 100, 4615 Kristiansand
Org. nr: 983 975 240

Mer om oss

facebook

Personvern og cookies