RK-PPO , regional kompetansetjeneste for pasient – og pårørendeopplæring, har kontor i Kristiansand og er samlokalisert med Forskningsenheten og Kompetanseenheten i en villa på Sørlandet sykehus som kalles Kolonien.

Fredet villa fra 1920.

Fra øst på E18 eller fra vest på E 39 følger du skilt til Sykehuset når du er kommet til Kristiansand.

IMG_4082

Kjør gjennom Administrasjonsbygget til Sørlandet sykehus (gul gammel murbygning)

Forsett rett fram, hold til høyre.

Kjør forbi bygg 7 og bygg 6 (Psykiatri).

Kolonien er den hvite villaen ved heia.

_MG_3174

Hvem er vi i RK-PPO?