Når vi blir klar over symptomer og hvordan de kan påvirke hverandre, er det lettere å dempe dem.

Dette kan du oppnå:

Pasienten håndterer hverdagen bedre med mindre symptomer og plager.

Egner seg for gruppe og individuelle samtaler

Skriv ut
symptomfloka-for-pasient
symptomfloka-for-tilrettelegger

Slik kan du gjøre det, 7 trinn

1.      vis symptomfloka med flere problemer

Mann med trakt som sorterer kaos

2.      spør om pasienten kjenner seg igjen i noen av disse utfordringene

3. Gi pasienten arket med symptomfloka og be han fylle inn symptomer han opplever i sin hverdag.

4. Be pasienten lete etter sammenhenger mellom symptomene.

5. Be pasienten fortelle hva som plager pasienten mest.

Samarbeid videre om det symptomet som plager pasienten mest. Her kan handlingsplan være en metode. Den kan brukes i konkret endrings- og målarbeid for å få orden på symptomfloka.

For at pasienten skal oppleve mestring er det smart med mindre og tilpassede oppgaver.

6. Spør hvordan pasienten kan tenke seg å løse opp i symptomfloka.

7. La pasienten foreslå mulige tiltak før du kommer med forslag.

Tiltak kan være:

 • samarbeid med fagpersoner
 • sjekke riktig bruk av medisiner
 • gode opplevelser
 • rutiner i hverdagen
 • hobby
 • fysisk aktivitet
 • oppmerksomhetsøvelser
 • fantasireiser

Pasienten kan fylle ut skjema med disse inndelingene:

 • Plagsomt symptom
 • Hva skal jeg gjøre?
 • Hvordan skal jeg gjøre det
 • Kortsiktig mål
 • Langsiktig mål
 • Støttespiller

Dette trenger du

Ark med symptomfloka og skjema som pasient kan fylle ut
symptomfloka-for-tilrettelegger for deg som tilrettelegger.


Les mer Når symptomer floker seg