SyktFrisk er en podkast fra spesialisthelsetjenesten for pasienter og pårørende. Første episode kommer 9. juni.

Podkasten i SyktFrisk omhandler ulike sider ved det å rammes av og leve med sykdom. Episodene skal gi støtte til mestring.

Hvorfor enda en podkast?
Hensikten med podkasten er å gi pasienter og pårørende kunnskap og opplæring. Prinsippene om brukermedvirkning, tverrfaglig innhold og evidensbasert kunnskap ligger til grunn i podkasten slik den gjør i all pasient- og pårørendeopplæring fra spesialisthelsetjenesten. Podkasten kan være et godt pedagogisk virkemiddel ved at pasienter og pårørende kan lytte til informasjon når de er klare til å ta den imot, og episodene kan høres flere ganger.

Hvem lager podkasten?
Podkasten SyktFrisk er blitt til i et samarbeid mellom Oslo universitetssykehus og Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst. Andre helseforetak inviteres til å bli med.

Du vil høre ulike stemmer fra fagfolk og pasienter. Men de faste stemmene i podkasten vil i første omgang være disse fire Kjersti Tveten og  Anette Eie, spesialrådgivere ved Oslo universtitessykehus,  Linda Schade Andersen, spesialbibliotekar og Anette Strømsbo Gjørv, webredakør i Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst.

Medisinskfaglig ansvarig er Tone Skaali, seksjonsleder, overlege spes. psykiatri, PhD, Oslo universitetssykehus.

Brukermedvirkning
Det er innhentet innspill til innhold i episodene fra brukerutvalg og ungdomssråd, og representater for disse vil aktivt lytte og være med å kvalitetssikre innholdet.

Musikk i podkasten
Kjenningsmelodi og musikksnutter i podkasten er komponert spesielt for SyktFrisk av Magnus Østvang, rådgiver for pasient- og pårørendeopplæring ved Sykehuset Innlandet.

Du kan høre podkasten der du hører podkast, Spotify, iTunes ol. eller her på syktfrisk.no