Øv deg i å skape gode opplevelser som styrker helsa.

Øvelse 1:

Skriv en liste over 5 aktiviteter du har gjort eller situasjoner du har vært i, hvor du har kjent deg glad, trygg eller tilfreds.
Etterpå leser du gjennom listen og ser hvilke av disse situasjonene du har mulighet til å gjenskape.

Last ned styrketrening-i-gode-opplevelser for å skrive på

Last ned styrketrening-i-gode-opplevelser for å skrive på

Øvelse 2:

Beskriv den ideelle livssituasjon, for eksempel tre år frem i tid.

 • Hvordan vil den være?
 • Hva drømmer du om?
 • Hva ønsker du skal skje?

Her er det lov å være både realistisk og urealistisk.

Øvelse 3:

Beskriv drømmedagen din. Tenk over hvordan du vil at dagen skal begynne. Sett sammen en dag med ulike opplevelser.

 • Hvem er du sammen med?
 • Hva gjør du?
 • Hvor er du?


Metoden til bruk i grupper

Alle gjør øvelsen for seg selv, deretter inviteres de til å dele med de andre etterpå.

 • Hvordan var det å svare på spørsmålene i de 3 oppgavene?
 • Hva oppdaget du?

Del noe av dialogen som har vært i smågruppene

Hvordan var det å svare på spørsmålene i de 3 oppgavene?

 • Hva oppdaget du?
 • Hvilke gode opplevelser vil du gjenskape?
 • Hva skal til for at du kan gjenskape dem?
 • For å gå i gang å gjøre det, kan du bruke handlingsplan

 

Last ned styrketrening-i-gode-opplevelser for å skrive på

Inspirasjon til øvelsen er hentet fra boken «Bli lykkeligere» av Espen Røysamb. Professor i psykologi ved Universitetet i Oslo.