Når du stiller gode spørsmål kan du bidra til at pasienten forteller, setter ord på tanker og følelser, reflekterer, oppdager nytt og blir mer bevisst.

Bruk de gode spørreordene aktivt!

Gode spørreord er: hva, hvordan, hvis, når

Hvorfor-spørsmål  kan være mer krevende å svare på, kan få pasienten til å kjenne på skyld.

Lukkede spørsmål
er egnet ved behov for svar på faktiske forhold. Besvares med få ord. Kan brukes ved behov for å utfordre. Kan være hensiktsmessig overfor pasienter som har problemer med å snakke.

Eksempel: «Har du gjort det vi avtalte?»

Åpne spørsmål
inviterer til utforsking, beskrivelser og forklaringer, og gir rom for pasienten til å snakke ut fra egne følelser, tanker og opplevelser

 • stimulerer til mer refleksjon og bevisstgjøring enn lukkede spørsmål
 • inviterer til å gi mer informasjon, til å sette ord på tanker og følelser

Åpne spørsmål er altså viktig for å kunne presisere, utdype og utforske et tema, her er noen eksempler:

 • Hva tenkte du da du merket smerten i brystet?
 • Hvis du får nye smerter i brystet, hva gjør du da?
 • Hvordan blir det å komme hjem nå?
 • Hva vet du om behandlingen som er planlagt for deg?
 • Når ser du for deg at du vil starte med treningen?
 • Hvilke fordeler ser du ved dette valget?
 • Kan du fortelle litt mer om det?
 • Hva tenker din partner om dette?
 • Hvilke andre former for aktivitet kan du tenke deg?
 • Hvordan løste du dette før?
 • Hvordan kan du håndtere dette på andre måter?
 • Hvilke muligheter har du for å klare dette hjemme?
 • Hva er viktig for deg akkurat nå?

 

klikk for å reflektere over egen praksis


Kilde: Eide og Eide (2007): Kommunikasjon i relasjoner. Samhandling, konfliktløsning, etikk. Gyldendal Akademisk


Lær deg å

aktivt lytte

speile

bekrefte