Når du speiler pasientens budskap tilbake, kan du hjelpe pasienten til selvforståelse.

Når du gjentar budskapet pasienten kommer med, speiler du. Speiling kalles også refleksjon.

Speiling kan skje på flere nivåer:

Nivå 1. Gjentakelse; «gjøre noe med kostholdet»

Nivå 2. Bruke synonymer; «spise sunnere»

Nivå 3. Reflektere underliggende mening; «du kan ikke fortsette å spise slik du gjør nå»

Nivå 4. Refleksjon av følelser; «du er bekymret for at matvanene dine gjør deg syk»

Pauser og stillhet kan benyttes for å invitere den andre til videre refleksjon og utdyping.

Funksjon: Viser at man lytter og har forstått pasienten, ev. sjekke om man har forstått pasienten rett. Speiling bidrar til at pasienten føler seg verdsatt og forstått. Det kan hjelpe pasienten til selvforståelse som kan lede til forandring.

Speiling av følelser

Gjengi pasientens følelser, gjøre følelsene synlige. Vise at man ser hva pasienten føler, sette ord på følelsene.  «Du ble lei deg nå?»

Funksjoner:

  1. Vise at man lytter og gjenkjenner pasientens følelser
  2. Sjekke at man har forstått pasienten
  3. Hjelpe pasienten til å gjenkjenne sine følelser
  4. Uttrykke aksept av pasientens følelser og bidra til bearbeidelse
  5. Åpne for å utforske følelsene og de situasjonene de er knyttet til

Kilder:

Eide og Eide (2007): Kommunikasjon i relasjoner. Samhandling, konfliktløsning, etikk. Gyldendal Akademisk

Ivey, Allen I. (1988) Intentional Interviewing and Counselling. Facilitating Client Development. Belmont, California: Brooks and Cole.


Lær deg å

stille spørsmål

aktivt lytte

bekrefte