Når vi ikke tenker på alle bekymringer samtidig, kan det dempe uro og bekymringer.

Dette kan du oppnå:

Uro og bekymringer dempes når man slipper å tenke på alle bekymringer samtidig.

Metoden egner seg både individuelt og i grupper.

Skriv ut sortere bekymringer for tilrettelegger
Skriv ut sortere bekymringer for pasient

Slik gjennomføres øvelsen

1. Gi en kort beskrivelse av hva øvelsen går ut på, for eksempel:

Å bekymre seg er helt normalt og forsterkes gjerne ved sykdom eller i en situasjon du ikke har oversikt eller kontroll på. Hvordan du håndterer bekymringer kan i ganske stor grad påvirke hvordan du har det. Derfor blir det viktig å være bevisst på hvordan du tenker og forholder deg til reelle bekymringer.

2. Gi en kort instruksjon til hva som skal gjøres:

Alle skriver hver for seg på en lapp hvilke bekymringer og tanker de har med hensyn til hvordan helsa og livssituasjonen deres oppleves. Sortere bekymringene etter 4 alternativer:

  •  hva må de gjøre noe med nå?
  •  hva kan vente til et annet tidspunkt?
  •  hva må de be om hjelp til?
  •  hva må de akseptere at ikke kan gjøres noe med?

3. Dialog og refleksjon om oppgaven Dette kan gjerne først gjøres i grupper på 3 stk (15-20 min):

Del noe av det som ble skrevet ned

  • Hvordan var det å sortere bekymringene?
  • Noen som vil dele hvilke bekymringer som havnet i skuffen for «kan vente»?
  • Var dette en nyttig sortering?
  • På hvilken måte kan dette være en hjelp?

4. I plenum, dersom dette er en gruppeoppgave:
Led dialogen i plenum basert på gruppenes opplevelser og refleksjoner.


Til pasienten

sortere-bekymringer

Hvordan opplever du din helse- og livssituasjon? 

Sett opp en liste over de bekymringer og tanker du har når det gjelder dette.

Sortèr bekymringene i fire kategorier:

1. hva må du gjøre noe med nå?
2. hva som kan vente til et annet tidspunkt?
3. hva du må be om hjelp til?
4. hva må du akseptere at du ikke kan gjøre noe med?

Du kan  sortere ved å skrive inn på skuffene i bildet. ( skriv ut sortere bekymringer for pasient)


 

Skriv ut
sortere bekymringer for tilrettelegger
sortere bekymringer for pasient