Kvalitet i opplæringen starter med kvalitet i planleggingen!

Håndbok som nettbokHer presenterer vi Håndbok for fagpersoner som

  • planlegger opplæring for pasienter- og pårørende
  • planlegger opplæring i helsepedagogikk
  • leder utvikling av nye praksismodeller

Håndboka tar for seg planlegging, gjennomføring og evaluering av planleggingsmøter, en hovedkomponent i effektiv og målrettet planlegging.

Last ned  (pdf) , eller åpne fullversjonen av Håndboka 

Sett deg raskt inn i trinnene for god planlegging
Under finner du en kortfattet oversikt med lenker til skjema du kan laste ned.