Hva sier stortingsmelding 11 (2016 - 2019) som er relevant for pasientopplæring?

«Å bruke pasientens evne til å mestre egen sykdom, er en medisin som brukes for lite»

Råd fra pasientene

Nasjonal helse- og sykehusplan handler om

 • pasienter som deltar aktivt i beslutninger om egen behandling og utvikling av helsetjenesten
 • medarbeidere i riktig antall og med riktig kompetanse som får brukt tiden sin riktig
 • sykehus som har klar oppgavedeling og som arbeider sammen i team
 • kvalitet utvikler helsetjenesten

«Å skape pasientens helsetjeneste innebærer at vi må tenke, handle og organisere helsetjenesten annerledes»

Ekspertgruppen av pasienter og pårørende til Nasjonal helse- og sykehusplan

De viktigste målene i Nasjonal helse- og sykehusplan er:

 1. styrke pasienten
 2. prioritere tilbudet innen psykisk helse og rusbehandling
 3. fornye, forenkle og forbedre helsetjenesten
 4. nok helsepersonell med riktig kompetanse
 5. bedre kvalitet og pasientsikkerhet
 6. bedre oppgavedeling og samarbeid mellom sykehus
 7. styrke akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus

RK-PPO kommenterer
Meldingen ønsker å bidra til en mer pasientsentrert helsetjeneste der pasienter og pårørende blir aktivt deltakende i den grad og på de måter de selv ønsker . Meldingen fokuserer på områder som Regional strategi for pasient og pårørendeopplæring i Helse Sør- Øst (2013-2016) også har vektlagt.

Les kortversjon av meldingen

Les hele meldingen

Utdypning av målene med kommentarer fra RK-PPO