Opplæring er viktig for pasienters og pårørendes helse og livskvalitet, og for sykehusene er dette en av hovedoppgavene. På denne nettsiden finner du ressurser som kan brukes i arbeidet med å informere, undervise og veilede pasienter og pårørende.

5 grunner til pasientopplæring