Metode for å finne fram til ressursene og våre positive egenskaper.

Dette kan du oppnå

Når vi finner fram til ressursene, mulighetene og våre positive egenskaper, kan dette hjelpe oss å håndtere og mestre vår livssituasjon.

Øvelsen egner seg i grupper.

Du trenger:

 • 3 personer i hver gruppe
 • post-it-lapper
 • penner

Tid: 3 x 5 minutter

post--it-ressurser

Slik gjennomføres øvelsen

Alle i gruppen skal fortelle en liten historie – en opplevelse, hendelse i livet de er stolte av.  Alle skal hver sin gang gå inn i tre roller:

 1. Forteller
  skal fortelle sin historie så detaljert som mulig
 2. Intervjuer
  skal stille spørsmål underveis og passe på at fortelleren får fortalt hele historien
 3. Ressurskartlegger
  skal lete etter verdier, ressurser og positive egenskaper fortelleren har og skrive dette ned fortløpende, ett stikkord pr lapp.
  Etter historien skal ressurskartlegger gi sine lapper til fortelleren.
  Bytt roller og gjenta så alle får prøve alle roller.

For å komme i gang

Intervjueren kan stille spørsmål:

 • Hva er mest betydningsfullt for deg i din historie?
 • Hva er det du gjør som gjør opplevelsen spesiell?
 • Hva tror du andre ville fortelle om deg fra denne opplevelsen din?

 

– Det jeg oppdaget gjennom denne øvelsen er hvor mange positive ting det var i historien min!

– kursdeltaker

En person snakker den andre lytter

Denne metoden har vi lært av Inga Bøge, sundhedsfremmekonsulent
ved Sundhedscentret i Holstebro kommune på Jylland i Danmark. 

Inga Bøge deler erfaring fra praksis i artikkelen  fortellinger i pasient- og pårørendeopplæringen

Se også Ressursbank