Hvordan samtale med en pasient om hans ressurser?

Metoden egner seg for, gruppe eller veiledning en til en.

Dette kan du oppnå

Du vil kunne interagere med en pasient som er mer bevisst på sine styrker og ressurser. Dette vil gi en mer effektiv samtale både når det gjelder tidsbruk og suksessrate.

Slik kan du gjøre det

Pasienten kan få en utskrift kalt ressursbank til å notere på. Pasienten noterer fritt det han mener er ressurser i livet sitt. Dette kan være alt fra personlig egenskaper eller mennesker han kan støtte seg på eller lære av. Hva som helst. Poenget er at vedkommende skal bli mer bevisst på hvilke ressurser han har tilgjengelig.

Etter at pasienten har gjort dette blir det utgangspunktet for samtalen dere skal ha.

Dette trenger du

Ett hvitt ark til å notere på eller du kan printe ressursbank for å skrive på.

Se også Ressurskartlegging