Metode for å bli klar over ting knyttet til ett tema.

Dette kan du oppnå

Bevisstgjøring som kan lede til endring.​

Egner seg til bruk både individuelt og i gruppe.

Skriv ut
Pedagogisk sol oppgaveark
Pedagogisk sol for tilrettelegger

 

Slik bruker du «pedagogisk sol»

Ut fra aktuell tematikk, skriv en ufullstendig setning i sirkelen. På figuren ser du et eksempel.

1. Du gir en kort beskrivelse av hva øvelsen går ut på for eksempel

I denne øvelsen skal vi rette oppmerksomheten til hva som er viktig for den enkelte. Dere skal hver og en fullføre den ufullstendige setningen i sola, slik at det blir 5 til 7 meningsfulle setninger (10 min).
Når dere har skrevet setningene (individuelt), sitter dere sammen 2 – 3 stk og snakker sammen om spørsmålene 1-5 på arket dere har fått.

Alle deler noen av setningene med de andre i gruppen, uten å kommentere selv eller at de andre i gruppen kommenterer det som blir lest opp. Kun lese opp;Velvære for meg er……. 

2. Du leder dialog og refleksjon

I øvelsen spørres det etter 5-7 endelser på setningen, dette fordi man da virkelig må jobbe med egen selvinnsikt. De 2-3 første er man godt kjent med og de kommer gjerne automatisk. Oppgaven kan oppleves vanskelig i starten, men trening hjelper. Det er et poeng å øve seg i å bli oppmerksom på mer, bli mer bevisst på hva som er viktig for seg.

Etter at gruppene er ferdige, kan du lede an med f.eks disse spørsmålene:

Hvordan var det å fullføre setningene?

Hva oppdaget du?

Hvilke setninger var vanskelige å fullføre?

Hva skal til for at setninger kan fullføres?

På hvilken måte kan dette vi har snakket om nå være en hjelp?


Til pasientene: 

Fullfør setningen i sola ( setningen defineres på forhånd)  slik at du får 5-7 fullstendige setninger, skriv på de grå linjene

 

 

 

Deretter i gruppe:
Alle deler noen av setningene med de andre i gruppen, uten å kommentere selv eller at de andre i gruppen kommenterer det som blir lest opp. Kun lese opp;

Velvære for meg er…….

Alle gjør dette i tur og orden.

Deretter snakker dere sammen om:

  1. Hvordan var det å dele det du hadde skrevet?
  2. Hvordan var det å dele uten å forklare eller kommentere?
  3. Hvordan var det å ikke kommentere når den/de andre leste opp sitt?
  4. Hvilke tanker (assosiasjoner/refleksjoner) gjorde du deg når du lyttet til den/de andre?
  5. Hva har du lært/oppdaget gjennom denne øvelsen?

 

Skriv ut
Pedagogisk sol oppgaveark
Pedagogisk sol for tilrettelegger