e-læringskurset for deg som arbeider med opplæring av pasienter og pårørende.

Etter endt kurs skal du kunne anvende den didaktiske relasjonsmodellen og sentrale pedagogiske prinsipper i planlegging, gjennomføring og evaluering av pasient- og pårørendeopplæring.

Start kurset nå

Kurset kan du ta på mobil og nettbrett.

skjermbilde-pedagogikk

 

Tilbakemeldinger

Systematisk gjennomgang av temaet. Enkelt formidlet.

Oppbyggingen og alle de forskjellige eksemplene var veldig bra.