Ta bedre beslutninger om helse

Pasient og lege i samtale
– Ingen beslutninger om meg uten meg.

 

Samvalg skjer der pasient og behandler sammen blir enige om hvilken undersøkelse eller behandling som skal velges.

Medisinsk problem krever valg som ofte innebærer ulike alternativ, dette indikerer Samvalg!

Samvalg er nevnt i strategi for å øke helsekompetanse i befolkningen (2019-2023) fra Helse og Omsorgsdepartementet

Lære om samvalg

 


Shared Decision-Making ,
e-learning about better decisions for better health

 


Ressurssiden Samvalg TTT1 og TTT2

Du må logge inn for å få tilgang til ressursene i Train-the-trainer.

Be om tilgang

 


Relaterte nettsider:

Samvalg på Helse Sør-Øst sine nettsider

Samvalg på Helsenorge.no