Ta bedre beslutninger om helse

Pasient og lege i samtale
– Ingen beslutninger om meg uten meg.

Helse Sør-Øst vil på denne siden presentere hvordan opplæring av samvalg foregår.

Opplæring  i samvalg for helsepersonell
Her skal det bli mulig  å se eksempler og oversikt over hvilke kurs som tilbys.

Det arbeides også med en egen ressurside » klar for samvalg» som man må logg inn på for å få tilgang. Innlogging vil kreve at du har deltatt på kurs eller workshop.

Lansering høsten 2020.

 

 

Samvalg skjer der pasient og behandler sammen blir enige om hvilken undersøkelse eller behandling som skal velges.

 

Les om samvalg for helsepersonell
Samvalg kan du lese mer om på nettsiden til det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst
Se HSØ sin nettside

Les om samvalg  pasienter
Samvalg for pasienter finner du på Helsenorge.no 

 

Samvalg er bla. nevnt i strategi for å øke helsekompetanse i befolkningen (2019-2023) fra Helse og Omsorgsdepartementet

 

 


Shared Decision-Making ,
e-learning about better decisions for better health