Nordisk regionalt nettverk er et fagnettverk for de som arbeider med pasient- og pårørendeopplæring og med lærings- og mestringskonseptet.

Deltakere fra Danmark, Sverige og Norge møtes 1- 2 ganger i året. Hensikten er å dele kunnskap, erfaringer og ideer og være til inspirasjon for hverandre. Sammen vil vi bidra til en styrket kunnskapsbasert praksis og stimulere til mer forskning.

Nettverkets kontaktpersoner:
Danmark:    Margit Andersen             epost: maand@ikast-brande.dk           +45 9960 3103
Sverige:      Mary Ahlström                epost:  mary.ahlstrom@vgregion.se    +46 703 05 04 94
Norge:        Mirjam Smedsrød            epost: mirjam.smedsrod@sshf.no       +47 95 89 23 21

Neste samling:
Helse Sør-Øst, Norge 1. og 2. .juni 2016

Logg inn i forum