Regional kompetansetjeneste for pasient - og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst er lokalisert ved Sørlandet sykehus i Kristiansand.

Vi jobber for at alle møter mellom helsepersonell og pasient og pårørende skal kjennetegnes ved god kommunikasjon, og at pasienter får medvirke i egen behandling.

Pasientopplæringen skal stimulere pasienter og pårørende til å utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger som hjelper dem å håndtere sykdom, skade og funksjonsnedsettelse.

En helsefremmende tilnærming preger pasient- og pårørendeopplæringen der fagpersoner og pasienter samarbeider om å styrke pasientens helse og livskvalitet.

Sykehus gir opplæring til pasienter og pårørende som har behov for informasjon, undervisning eller veiledning. Vi støtter opplæringsaktivitet med kompetanse i helsepedagogikk, brukerinvolvering og organisering. Helsepedagogisk kompetanse styrker fagpersoner i kommunikasjon, samhandling, undervisning, veiledning og informasjonsformidling.

Hovedoppgaven vår er å styrke kvaliteten på pasient- og pårørendeopplæringen i helseregionen. Vi skal:

  • sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning
  • drifte fagnettverk i helsepedagogikk
  • samarbeide med universitetene og høgskolene
  • bistå Helse Sør-Øst RHF med utvikling av styringsindikatorer
  • bidra i relevant undervisning

Vi har kontorer i Kolonien se veibeskrivelse

Ansatte

 


Historikk

I 2005 ble Regionalt LMS, (RLMS) Regional nettverkskompetansesenter for læring og mestring i Helse Sør-Øst, lagt til Sørlandet sykehus. I 2014 ble RLMS til Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring, RK-PPO.

Finner du det du leter etter?