Nettverk i Helse Sør-Øst for ledere som har ansvar for pasient- og pårørendeopplæring (PPO).

 

Hensikt: Bidra til pasientens helsetjeneste ved at sykehusene arbeider strategisk og faglig smart med pasientopplæringen.

Ledernettverket er en arena som fokuserer på temaer knyttet til administrasjon og ledelse av fagområdet PPO. I nettverket deles informasjon og erfaring og problemstillinger drøftes. Nettverket fungerer som en viktig ressurs og inspirasjon i lokalt og regionalt arbeid.

Arbeidsformer:

  • 2 fysiske møter pr år
  • 2 møter via videokonferanse pr år
  • Nettforum

Kontaktperson: Tore Neset

Logg inn i forum