Det er en stor fordel for både pasient og fagperson at dialogen i pasientmøtet har en klar struktur. Se 6 modeller som viser struktur og peker på kommunikasjonsferdigheter.

Modellene kjennetegnes ved at de

  • har en tydelig hensikt
  • benytter en struktur til et bestemt formål i en kontekst
  • viser til ulike oppgaver som skal utføres
  • bygger på elementære ferdigheter i kommunikasjon
  • peker på hvordan enkle og sammensatte kommunikasjonsferdigheter brukes for å lede dialogen slik at formålene nås