Metode for å øke bevisstheten om kroppens energiregnskap.


for helsepersonell

Dette kan du oppnå

Denne metoden kan brukes til å øke bevisstheten om kroppens energiregnskap.

Egner seg både individuelt og i gruppebasert opplæring.

Skriv ut
Helsekoppen for deltaker
Helsekoppen for deg som tilrettelegger

Metaforen Kroppen = Koppen
Visuelt brukes helsekoppen til å tenke gjennom hva som gir energi og hva som tapper en for krefter. Dette kan lede fokus mot hvordan man prioriterer, bevisst eller ubevisst og hvilke ressurser en har å spille på, egne eller andres.

Slik kan du gjøre det

1.

Du gir en kort beskrivelse av hva øvelsen går ut på, for eksempel:

I livene våre er det ting både rundt oss og i oss som gir energi og som tapper en for energi. For at vi skal oppleve trivsel og velvære, blir det viktig at den enkelte tar inn mer energi enn det som lekker ut. Med andre ord, hver og en må være bevisst på hva som gir energi og overskudd og hva som tapper en for overskudd. Økt oppmerksomhet på dette er et godt utgangspunkt for aktivt å holde energibalansen på pluss siden.

2.

Du gir en kort instruksjon til hva som skal gjøres: ( del ut helsekoppen for pasienten)

Tenk igjennom og konkretisere hva som gir deg energi i din hverdag, hva som tapper energi og hva som kan hindre energilekkasje (10 min).

3.

Du leder en dialog basert på deltakernes opplevelser og refleksjoner

Dette kan gjerne først gjøres i grupper på 3 stk, deretter i plenum

    • Del noe av det som ble skrevet ned
    • Hvordan var det å konkretisere hva som gir og hva som lekker energi?
    • Hva oppdaget du?
    • Hvilke idèer fikk du til å tette lekkasjene?
    • På hvilken måte kan dette være en hjelp?

til pasienten

ringer etter kaffekopper

Øv deg i å vurdere energinivået ditt!
Spør deg selv:

 • Hva er nivået i Helsekoppen min?
 • Hva gir meg energi? Hva fyller jeg på med?
 • Hvor er mine lekkasjer? Store eller små?
 • Hvilke lekkasjer kan jeg tette og hvordan?

 

Skriv ut
Helsekoppen for deltaker
Helsekoppen for deg som tilrettelegger