Strategi for helsekompetanse peker på hvor viktig kommunikasjon med pasienter er, og at pasienter trenger helsekompetanse for å kunne ta informerte valg om behandling.

Vi skal være med å skape pasientens helsetjeneste. Det kan vi ikke gjøre uten opplæring av pasienter og pårørende.

Dette kan du lese i innledningen:

Helse- og omsorgsdepartementet vil benytte helsekompetanse som norsk begrep for
health literacy og definere det slik:

Helsekompetanse er personers evne til å forstå, vurdere og anvende helseinformasjon for å kunne treffe kunnskapsbaserte beslutninger relatert til  egen helse. Det gjelder både beslutninger knyttet til livsstilsvalg, sykdomsforebyggende tiltak, egenmestring av sykdom og bruk
av helse- og omsorgstjenesten.

 

Les hele regjeringens strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen