Handlingsplan kan brukes under veiledning og være en hjelp til å samtale om pasientens mål og måloppnåelse.

Dette kan du oppnå

Pasientens mål og fremgangsmåter for å nå målene blir konkrete i en handlingsplan, og pasientens motivasjon og gjennomføringsevne vises i skaleringsverktøy.

Skriv ut

Handlingsplan for tilrettelegger

handlingsplan-ark-pasient

 Slik kan du gjøre det

1.  Gi en kort innledning om bruken av handlingsplan og om det å sette seg SMARTE mål

Spesifikke, Målbare, Ansporende, Realistiske, Tidsbestemte, Enighet om målet, se kilde Kunnskapssenteret.no

2. Bruk gjerne et eksempel, som er relevant for pasienten eller gruppen og vis hvordan handlingsplanen fylles ut.

Dette kan du si:  En handlingsplan er en skriftlig plan hvor du kan konkretisere dine ønsker eller mål.  Her kan du også beskrive hvordan du vil gå frem for å nå målene. Det skal være noe du ønsker å gjøre eller oppnå. Det er lurt å være realistisk og viktig å sette tidsangivelser. I skaleringen under hvert punkt, noterer du hvor sikker du er på at dette er mulig å gjennomføre.

3. Be deretter pasienten angi hvor sikker han er på at hele planen vil kunne gjennomføres. Skalaen er en smiley-rekke fra svært usikker og til helt sikker.

skalering-10

4. Bruk motiverende samtalestil for å stimulere mestringstroen slik at planen blir realistisk.

Handlingsplan skal brukes individuelt, men kan gjerne utvikles med støtte fra en gruppe. La alltid pasienten først få tid til å utforme sin egen plan (10 min), før dere går gjennom og drøfter planen. Hvis du gjør dette i en gruppe, bruk gjerne fremgangsmåte som ved I-G-P (først arbeides det Individuelt, deretter i gruppe på 2 eller 3, for sist å drøfte det i hele gruppen). 

Som en hjelp skal du besvare spørsmål:

  • Hva skal du gjøre?  (handling)
  • Hvor mye?                (varighet/antall/mengde)
  • Når?                           (tidspunkt)
  • Hvor ofte?                 (frekvens/ukedag)

Dette trenger du

Skriv ut arket som du kan dele ut til pasientene.

handlingsplan