​- I et hvert problem ligger en frustrert drøm, let etter den!

​- I et hvert problem ligger en frustrert drøm, let etter den!

Denne oppfordringen kommer fra Inga Bøge, sunnhetskonsulent fra Danmark. Hun deler sine er faringer med oss:

Når mennesker får fortelle om sine drømmer og hvor de ønsker seg, er dette første skritt på veien til bedre helse.  Gjennom slike fortellinger kan veilederen eller helsearbeideren finne fram til denne veien som han kan støtte pasienten i å gå.

Ikke overta pasientens fortelling
Inga Bøges erfaring fra egen praksis:
– Jeg lyttet til fortellingen til en KOLS-pasient. Pasienten hadde en hund, hun var glad i å male, og nå ønsket hun mer inspirasjon til sin maling. Drømmen var å kunne gå på kurs i magedans!

 – Min første innskytelse var å si; går tur med hunden, finn inspirasjon i naturen, magedans kan nok bli for tøft for deg som har KOLS!

Men det ville vært å overta pasientens fortelling. Det jeg gjorde var å gjøre meg klok på hennes liv ved og stille spørsmål og forsøke å finne ut hvilke løsninger hun så for seg for å få realisert drømmen sin. Hun visste jo godt hva hun var i stand til. Jeg kunne ved hjelp av min kunnskap om KOLS stille riktige spørsmål for å få pasienten til å reflektere over KOLS og magedans. Det var viktig å finne ut om det ville være realistisk for henne å danse magedans.  Det er viktig at vi som sitter med kunnskap om sykdommen pasienten har, ikke bare overgir kunnskap om den, men i dialog med pasienten finner ut hva hun vet og kan.

– Jeg tror man godt kan stille svært direkte spørsmål til pasienter, sier Inga Bøge.

Du kan spørre om hva som skal til for å klare det, du kan spørre om hva som skjer hvis det ikke blir helt som i drømmen. På den måten kan vi unngå mestringstap.

Og hvordan gikk det?
KOLSpasienten gikk på kurs i magedans, og det gikk fint!

Forslag til metode –  Ressurskartlegging – som kan brukes til å finne fram til fortellingen

 

Mer å lese
​ Forfatter av egen livsfortelling