Når du bekrefter det en pasient sier, vil han oppleve at han blir hørt og forstått.

I klinisk kommunikasjon kan du bruke bekreftende ferdigheter for å vise at du ser, lytter og forstår.

Å følge verbalt vil si å bruke nonverbale signaler, som bla. nikk, smil eller hoderisting.

Funksjon: Vise at man følger med og forstår. Dette kan stimulere pasienten til å fortelle videre.

Oppmuntring
«Ja, bare fortsett»
«Så fint»
«Det er naturlig»

Funksjon: Korrektiv til pasientens indre stemme, som kanskje påvirker til å kjenne på skam og stoppe opp.

Anerkjennelse
«Bra»
«Det høres ut som en god vurdering»

Funksjon: Støtte og redusere angst og usikkerhet.

 

Gjenta nøkkelord, ett eller to ord, gjerne de siste ordene eller det viktigste ordet.

Funksjon: Vise at pasienten blir hørt og stimulerer pasienten til videre assosiering og dialog.

 

Parafrasere / reformulere gjør du når du gjengir det som er sagt med andre ord, men beholde meningsinnholdet.

Funksjon:  Viser at du lytter og har forstått pasienten, evt. sjekke om du har forstått pasienten rett.


Kilde: Eide og Eide (2007): Kommunikasjon i relasjoner. Samhandling, konfliktløsning, etikk. Gyldendal Akademisk

Ivey, Allen I. (1988) Intentional Interviewing and Counselling. Facilitating Client Development. Belmont, California: Brooks and Cole.


Lær deg å

Aktivt lytte

Stille spørsmål

Speile