​Hvordan kan du som helsepersonell hjelpe pasienter med stressmestring?

​Pasienter som lærer seg å mestre stress vil ha større mulighet for rehabilitering og lettere kunne unngå forverring av sykdom.

To strategier for mestring:

  • Problemfokusert
  • Emosjonsfokusert

Finn ut hva pasienten er særlig god på!
Finn ut hva pasienten tidligere har gjort for å mestre problemer og stress!
Gjennom denne utforskingen kan du hjelpe pasienten til å finne fram til hensiktsmessige måter å takle stress på.

Problemfokusert stressmestring
Den mest naturlige mestringsstrategien for personer som er vant til å hanskes med problemer og problematiske situasjoner, vil ofte møte stress med den såkalte problemfokuserte tilnærmingen, nemlig å ordne opp i selve problemet. Det er en strategi de kjenner og vet fungerer.

En kronisk sykdom er noe man må lære seg å leve med. Da vil kanskje ikke problemfokusert stressmestring være like hensiktsmessig som det har vært tidligere.

Emosjonsfokusert stressmestring
En med kronisk sykdom vet at helseutfordringen ikke forsvinner, derfor vil han eller hun daglig måtte forholde seg til de problemene sykdommen gir. Det å leve med varige forandringer i helsen, vil utfordre den det gjelder på mange områder utover det rent praktiske.

Selvbildet endres. Det å ikke strekke til som før, det at andre må ta hensyn til deg, kan trigge følelser som blir overveldende. Skyld, skam, oppgitthet og avmakt er også noen av følelsene som kan oppstå, og som kan føre til stressbelastning dersom de varer over tid.

Her blir det viktig å jobbe med emosjonsfokusert mestring, som handler om hvordan man forholder seg til følelser som oppstår.

Finn ut og oppnå resultater

  • Hva er pasienten særlig god på?
  • Hvordan har pasienten tidligere mestret problemer og stress?

Det er verdifullt å ha kunnskap om pasienten og hans historie for å kunne utfordre ham på praktisk problemløsning og håndtering av emosjoner som oppstår.

Pasienter kan lykkes med stressmestring dersom de

  • lærer seg å bruke kreftene på det de selv kan påvirke
  • lærer seg å leve med det som ikke kan endres

På denne veien kan helsepersonell være en god veileder og ressurs for pasienten.

 

Gå i dybden på stressmestring