Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring.

Tore Neset
Enhetsleder

Tore er samfunnsviter med hovedfag i psykologi fra universitetet i Trondheim. Han har også journalistutdanning og videreutdanning innen veiledning.


Håvard Dahl

Håvard Dahl
rådgiver

Håvard er Cand. Theol fra Misjonshøgskolen i Stavanger og Universitetet i Bergen. Han har også en bachelor i pedagogikk fra Universitetet i Agder.

E-post: havard.dahl@sshf.no


Anette Strømsbo Gjørv

Anette Strømsbo Gjørv
webredaktør

Anette er utdannet programingeniør og journalist fra NRK og har en bachelor i kommunikasjon fra Universitetet i Agder.


Signegun Romedal

Signegun Romedal
Rådgiver

Signegun er ergoterapeut med master i Helsefremmende arbeid fra Høgskolen i Sør-Øst Norge. Hun har også videreutdanning innen veiledning og samarbeid mellom offentlige og frivillige aktører.

E-post: signegun.romedal@sshf.no

 


Fredet villa fra 1920.

Her holder vi til, veibeskrivelse