Når du anvender aktiv lytting, finner du fram til pasientens tanker og erfaringer og pasienten vil kjenne seg sett og forstått.

Aktiv lytting innebærer verbal og nonverbal kommunikasjon. Verbal kommunikasjon er når du stiller utdypende spørsmål og får pasienten til å fortelle mer.

Du viser nonverbalt at du lytter ved å ha blikk-kontakt, nikke bekreftende, gi små kommentarer som hmm, åh, bra, ikke sant osv.

Det du kan oppnå med aktiv lytting er

 • å finne fram til pasientens tanker og erfaringer
 • at pasienten føler seg sett og forstått

Pauser og stillhet kan benyttes for å invitere den andre til videre refleksjon og utdyping. Det er viktig å fange opp ev. undertekster i budskap.

«Aktiv lytting er kanskje den viktigste og mest grunnleggende og komplekse ferdighet i profesjonell, hjelpende kommunikasjon» (Eide og Eide)

 

Seks delferdigheter i aktiv lytting ( Ivey 1988):

 1. Nonverbalt vise at man er henvendt mot og oppmerksom på pasienten
 2. Små verbale oppmuntringer som viser at man er til stede og følger med
 3. Spørsmål som utdyper det pasienten snakker om
 4. Parafrasere/omformulere det den andre har sagt , for å nyansere eller sjekke ut
 5. Speile pasientens følelser og slik vise at man forstår pasientens følelsesmessige situasjon
 6. Sammenfatte følelser og innhold i større deler av samtaler, for å tydeliggjøre det man snakker om

 

Ulike teknikker

 • Inviterende lytting, vises med småord som Hmm! Jasså! Åh! Bra!….osv
 • Døråpnere: Fortell mer om dette, dette høres viktig ut for deg!
 • Klargjørende spørsmål: Nå følger jeg deg ikke helt…. kan du gi meg et eksempel?


Verbale aspekter  
handler om ord og setninger, stemmeleie, stemmens volum, intonasjon og uttale. Vær oppmerksom på ordene pasienten bruker, ord som gjentas, ord som har betydning i budskapet. Metaforer kan for eksempel si mer enn ordene i seg selv!

Du tar verbale grep i lytting når du

 • stiller spørsmål
 • oppmuntrer
 • ber om konkretisering
 • parafraserer
 • sammenfatte
 • speiler kroppsspråk og følelser
  • Gjentakelse
  • bruker synonymer
  • reflekterer underliggende mening
  • reflekterer følelser

 

Jeg så at det gjorde inntrykk på henne å fortelle, så jeg spurte henne: Det ser ut som dette gjør noe med deg, hvilke følelser kjenner du på nå?

 

Nonverbale aspekter handler om de sider av samtalen du ofte tolker!

Du kan skjekke ut om dine tolkninger stemmer ved å rette oppmerksomhet mot

 • ansiktsuttrykk
 • kroppsspråk
 • stemmens klang, volum
 • blikk-kontakt
 • stillhet
 • mimikk
 • gester
 • kroppsholdning
 • bevegelser

 

Hun begynte å sitte litt urolig på stolen, jeg satt meg litt mer tilbakelent, men med full oppmerskomhet mot henne. Jeg lot stillheten jobbe,  og da sa hun….

 

Klikk på bildet og løs en oppgave!

 

Kilder:

Eide og Eide (2007): Kommunikasjon i relasjoner. Samhandling, konfliktløsning, etikk. Gyldendal Akademisk

Ivey, Allen I. (1988) Intentional Interviewing and Counselling. Facilitating Client Development. Belmont, California: Brooks and Cole.

 


Lær deg å

Stille spørsmål

Bekrefte

Speile