Velvære og trivsel kan bli resultatet når vi avdekker hvor kreftene bør brukes og så bruker dem målrettet.


til helsepersonell

Dette kan du oppnå

Finne ut hvor kreftene bør brukes og målrette innsatsen for å oppnå velvære og trivsel.

Det kan gjelde helse, arbeidsliv, familie, økonomi, sosialt nettverk, eksistensielle spørsmål eller andre temaer.

Skriv ut
hvor-skoen-trykker-til å fargelegge
hvor-skoen-trykker-for-helsepersonell

Slik kan du gjøre det:

1. Gi en kort beskrivelse hva øvelsen går ut på, for eksempel:

Alle opplever at livet ikke går på skinner hele tiden, og kanskje er det spesielt noen områder det skurrer litt på. Helseutfordringer kan forsterke dette. Mange tenker heller ikke systematisk gjennom livsområdene for så å vurdere hva det er viktig å gjøre noe med og hva som ikke trenger samme oppmerksomhet. Dette kan imidlertid være en nyttig bevisstgjøring for å bruke ressursene klokt og målrettet.

2. Gi en kort instruksjon til hva som skal gjøres:

Skoen skal fargelegges med 3 farger, grønt, gult og rødt. Valg av farger skal synliggjøre din vurdering av situasjonen.

   • Grønt betyr at det fungerer bra
   • Gult betyr at det skurrer litt
   • Rødt betyr at det er problemer eller utfordringer

Når skoen er fargelagt, blir det tydelig hvilke områder det er viktig å gjøre noe med og hvilke områder det ikke er behov å bruke tid på.

3. Deretter skal pasientene reflektere over spørsmålene:

 • Hvilke/hvilket område skal jeg ta tak i?
 • Konkretiser
 • Hva kan jeg gjøre selv?
 • Hva må jeg søke hjelp til?

4. Dialog og refleksjon om oppgaven

Dette kan gjerne først gjøres i grupper på 3 stk :

Del fargeleggingen med gruppen, og noen av tankene/refleksjonene knyttet til dette.

 • Hvordan var det å gjøre oppgaven?
 • Hva fant du ut som du ikke har tenkt på før?
 • På hvilken måte kan dette være en hjelp?

I plenum:
Deretter leder du en dialog i plenum basert på gruppenes opplevelser og refleksjoner.


til pasienten

Øv deg i å reflektere over din situasjon

 

Hvor trykker skoen?

Last ned fil for fargelegging

 

Fargelegg skoen med tre farger grønt, gult og rødt:

 • Grønt betyr at det fungerer bra
 • Gult betyr at det skurrer litt
 • Rødt betyr at her har du problemer eller utfordringer

Fargeleggingen synliggjør din egen betraktning av situasjonen.

Områdene som blir grønne viser til at du er rimelig tilfreds med situasjonen.

Områdene du fargelegger gule viser at noe kan bli bedre og kanskje med små justeringer.

Dersom områdene blir røde, er det et tegn på at du trenger å gjøre noe med situasjonen. Noe kan du løse selv, annet må du kanskje søke støtte og hjelp til.


Skriv ut
hvor-skoen-trykker-til å fargelegger
hvor-skoen-trykker-for-helsepersonell

Idé til øvelse er hentet fra Attføringssenteret i Rauland.