Å mestre egen sykdom er en medisin som brukes alt for lite!  – pasient

Opplæring er viktig for pasienters og pårørendes helse og livskvalitet, og for sykehusene er dette en av hovedoppgavene.

På disse nettsidene finner du ressurser som kan brukes i arbeidet med å informere, undervise og veilede pasienter og pårørende.