Ta bedre beslutninger om helse

Pasient og lege i samtale
– Ingen beslutninger om meg uten meg.

Lær om Samvalg!

Samvalg skjer der pasient og behandler sammen blir enige om hvilken undersøkelse eller behandling som skal velges.

Medisinsk problem  krever valg som ofte innebærer ulike alternativ, dette indikerer Samvalg!

Ressurser for å lære om samvalg

6 steg til samvalg – interaktivt kort

5 min innføring i samvalg

Lær om samvalg i interaktivt e-læringskurs

 


Shared Decision-Making ,
e-learning about better decisions for better health

 


For deg som vil bli en samvalgsambassadør

Du må logge inn for å få tilgang til ressursene i Train-the-trainer.

Be om tilgang

 


Relaterte nettsider:

Samvalg på Helse Sør-Øst sine nettsider

Samvalg på Helsenorge.no