Se svarene på ofte stilte spørsmål og kanskje får du raskere svaret du leter etter!

Når gjelder henvisningen?
Når pasienter er henvist til spesialisthelsetjenesten fra fastlege, og spesialisthelsetjenesten i tillegg til utredning/behandling har kurstilbud, kan den første henvisningen også gjelde for kurs/opplæringstilbud?

Svar:
Fastleges henvisning kan benyttes der det er henvist direkte til opplæringen Der dette ikke er tilfellet, forutsettes det at behandlende lege i spesialisthelsetjenesten sender en ny henvisning, som f.eks. en henvisning i DIPS.
Kilde: Helsedir. avd. finansiering og DRG.

Forklaring:
Poenget er at det skal foreligge gode medisinske opplysninger og vurderinger. Derfor vil f.eks. ikke en primærhenvisning fra en fastlege som angikk en annen problemstilling gi slik god informasjon til det personellet som skal utføre opplæringen. Derimot vil en direkte henvisning fra fastlegen til opplæringen gi slike gode opplysninger da det har vært hensikten med henvisningen.


Hvordan håndteres interne henvisninger?
For pasienter som går til behandling, oppfølging og kontroll ved avd./poliklinikk, er det OK at det lages en intern henvisning for aktuelt kurs, fra aktuell avdeling?
Svar:
Fremkommer av svaret i spørsmål 1; fra behandlende lege i spesialisthelsetjenesten og via DIPS.


Skal det gjøres registreringer i DIPS for hver kursdag?
Svar: JA, det skal gjøres registreringer i DIPS ved hvert oppmøte.


Hva gjelder om mengde og lengde på opplæring?
Har det tidligere stått noen steder at opplæringstaksten bare kan tas x 1 pr. halvår pr. pasient? Svar:
Ja, slik stod det tidligere.

Kan en opplæring på 3 timer x 4 temadager fordelt på et kalenderår registreres som ett opplæringstilbud?
Svar:
Ja, dette kan regnes som ett tilbud, og opplæringen kan fordeles på 12 mnd. og uavhengig av kalenderåret.


Når to foreldre deltar
Dersom to foreldre deltar på kurs som pårørende for barnet sitt, registrerer man da ZWWA40 to ganger per oppmøte?
Svar: Nei, registrer bare en gang.


Når skal særkoden registreres?
A0099 skal registreres kun en gang samtidig som det er krav til 80 % fremmøte. Når skal særkoden registreres?
Svar: A0099 må registreres først når 80 % er innfridd, men alle oppmøtene registreres.

Se vår oppsummering om hva som gjelder for ISF