Mestringsbegrepet har fulgt pasient- og pårørendeopplæringen siden etableringen av Lærings- og mestringssentrene i spesialisthelsetjenesten på begynnelsen av 2000-tallet.