Velkommen til Fevikkonferansen 2019!

Tid: torsdag 13. og fredag 14. juni

TEMA: Sammen om mestring

Målgruppe: Brukere og fagpersoner i sykehus og kommune som arbeider med Friskliv og pasient – og pårørendeopplæring.

Sted: Strand Hotell Fevik ved Grimstad i Agder

Pris: Full pakke inkl én overnatting kr. 2800,-

Meld deg påPåmelding

Arrangør: RK-PPO (Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst)