Vi har satt av datoen for  Fevikkonferansen 2019!

Tid: torsdag 13. og fredag 14. juni

TEMA: Har du forslag? kontakt oss

Målgruppe: Brukere og fagpersoner i sykehus og kommune som arbeider med Friskliv og pasient – og pårørendeopplæring.

Sted: Strand Hotell Fevik ved Grimstad i Agder

 

Arrangører:

  • hvem vil være med? kontakt oss
  • RK-PPO (Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst)

 

Påmeldingen åpner tidlig i 2019