Velkommen til Fevikkonferansen 2018!

TEMA: Det som fremmer helse

Målgruppe: Brukere og fagpersoner i sykehus og kommune som arbeider med Friskliv og pasient – og pårørendeopplæring.

Sted: Strand Hotell Fevik ved Grimstad i Agder

Tid: onsdag 6. og torsdag 7. juni

Arrangører:

  • Sykehuset i Vestfold
  • Frisklivssentralene Tønsberg og Larvik
  • Lærings- og mestringsenteret i Sandefjord
  • RK-PPO (Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst)

Påmelding innen 6. april