Ønsker du som helsepersonell å forstå pasientene bedre, kan du lære mye ved å ta kurs som er laget for dem.

Når vi lager e-læringskurs for pasienter er alt innholdet i kurset etterspurt av pasientene selv. Erfarne brukere har vært med gjennom hele prosessen med å utvikle kursene.
Pasientene som har testet kursene har bedt om at vi må spre kursene til pårørende og fastleger.

Hvorfor e-læring for pasienter og pårørende?

  • et e-læringskurs er kvalitetssikret opplæring
  • bygger på kunnskapsbasert praksis
  • ikke er avhengig av den som underviser sin dags-form
  • pasient kan ta kurset når han trenger det
  • pasient kan ta kurset i eget tempo
  • pårørende kan enkelt få tilgang til samme informasjon som pasienten
  • legespesialister sier at konsultasjonen med pasienter som tar e-læringskurs blir endret, de kan fokusere på det viktigste for pasienten, fordi pasienten vet hva han ønsker å snakke om
  • kurset kan brukes som oppslagsverk
Kurs du kan ta på nettbrett

Høyt stoffskifte – hypertyreose ( kortversjon av kurset Fra Uro til Mestring)

Samvalg – intro

Samvalg

Oppmerksomhetsøvelser

stoffskifte-quizS

Kurs som fungerer på PC

Fra Uro til mestring, for deg som har høyt stoffskifte

Kurs om hypotyreose, for deg som har lavt stoffskifte

Disse to e-læringskursene fungerer godt på nettbrett hvis du bruker Puffin. Mobiltelefon blir litt liten.