Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring.

mirjam

Mirjam Smedsrød
enhetsleder

Mirjam er utdannet sykepleier og har master i folkehelsevitenskap fra NHV i Gøteborg.

Telefon: 958 92 321

47

Håvard Dahl
rådgiver

Håvard er Cand. Theol fra Misjonshøgskolen i Stavanger og Universitetet i Bergen. Han har også en bachelor i pedagogikk fra Universitetet i Agder.

E-post: havard.dahl@sshf.no


Anette Strømsbo Gjørv
webredaktør

Anette er utdannet programingeniør og journalist fra NRK og har en bachelor i kommunikasjon fra Universitetet i Agder.

Tore Neset
rådgiver

Tore er samfunnsviter med hovedfag i psykologi fra universitetet i Trondheim. Han har også journalistutdanning og videreutdanning innen veiledning.

Her holder vi til, veibeskrivelse